Saltum Strandpark

Grundejerforeningen Saltum Strandpark

Generalforsamling 2024

Lørdag d. 20. april 2024 kl. 10.00 afholdes ordinær generalforsamling på Café Jambo.


Frist for at stille forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, er torsdag d. 15. februar.


Forslag skal sendes pr. mail til Flemming Pedersen, flemming@fpmontage.dk

Tilmelding skal ske pr. mail til Karsten Gaaej, kgaaej@gmail.com med angivelse af adresse og antal deltagere.

Frist for tilmelding er fredag d. 12. april.

Referat fra generalforsamling se under arkiv


Arbejdsdag 2024

Grenaffald 2024

Fra d. 1. februar og frem til og med d. 30. april er det igen muligt at lægge grenaffald på grenpladsen ved Havmandens Vej. 

  • HUSK at grenpladsen kun må bruges til grenaffald egnet til flisning, dvs. kompost, græs, træ i forrådnelse osv. accepteres ikke.

  • Start med at lægge grenene så langt inde på pladsen som muligt.

Lørdag d. 11. maj 2024 afholdes arbejdsdag.

Vi mødes ved grenpladsen på Havmandens Vej kl. 10, og som altid er den primære opgave at få kørt flis ud på vores stistystem.

Medbring meget gerne trillebør, greb, skovl og rive.

Arbejdsdagen afsluttes senest kl. 13 med hotdogs samt øl og vand fra pølsevogn ved Havmandens Vej 28.

Vel mødt.

Snerydning

Følgende gælder for snerydning af grundejerforeningens veje:

  • Ved kraftigt snefald sørger grundejerforeningen for at vejene ryddes for sne.
  • Aftale om snerydning uden forudgående accept fra grundejerforeningen er for egen regning.
  • Ved udlejning af sommerhus er det til enhver tid den enkelte grundejers ansvar at der er adgang for lejer på ankomst- og afrejsetidspunkt. Grundejerforeningen kan ikke garantere snerydning til bestemte tidspunkter.

Ansvarlige for veje, herunder snerydning, er Flemming Pedersen, 40412421 og Poul Fisker, 23231522.