Saltum Strandpark

Stikort / Laufwege

Saltum Strandpark stiområde

Jammerbugt kommune har udgivet et nyt kort over stier m.v. mellem Løkken og Blokhus. Kortet, som varmt kan anbefales, sælges på turistkontor og i kiosker for 5 kr. Det kan også downloades fra kommunens hjemmeside, hvor der også er andre kort. Link hertil findes under Nyttige hjemmesider i menuen.

De røde streger viser stiruter i Saltum Strandpark – venligst respektér stiernes gang og sørg for at holde orden og opsamle affald.

Hunde skal altid føres i snor og dens efterladenskaber skal altid opsamles og smides væk i affaldscontainer.

The red lines shows trails in Saltum Strandpark - please respect the trails and keep the order and collect waste.

Dogs must always be worn and their stools must always be collected and disposed of in a container

Die roten Linien zwigen die offiziellen Laufwege im Saltum Strandpark – bitte beachten Sie diese Wege und hinterlassen Sie dort keinen Müll.

Hunde müssen immer angeleint sein und deren Hinterlassenschaften müssen immer in Abfallbehältern gesammelt und entsorgt werdeb.

Bestyrelsen i Saltum Strandpark